specjalizuję się w konkretnych obszarach prowadzenia spraw

każda sprawa prowadzona jest z indywidualnym podejściem
Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą

SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ JESZCZE DZIŚ

PRZEJDŹ DO FORMULARZA KONTAKTOWEGO

upadłość

Upadłość konsumencka

Nowy start. Upadłość konsumencka to nie utrata godności, lecz sposób zakończenia przedłużającej się stresującej sytuacji. Wszystkim moim klientom, którzy zdecydowali się na tę formę, powtarzam, że rozpoczyna się jeden z najspokojniejszych okresów ich życia. Odpowiednie przygotowanie się do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest warunkiem jego powodzenia, opanowania sytuacji finansowej i umożliwienia otwarcia nowego rozdziału.

przygotowana likwidacja - pre-pack

Wyjątkowa forma przeprowadzenia upadłości, do zastosowania w szczególności w przypadkach działającego przedsiębiorstwa albo gdy jedyny jego składnik stanowią nieruchomości. Wymagane jest tu współdziałanie dłużnika (przedsiębiorcy), głównego wierzyciela (najczęściej hipotecznego) oraz nabywcy. Wymierne korzyści osiągają wszystkie strony.

Pomoc prawna i reprezentacja dłużników w postępowaniach egzekucyjnych z nieruchomości

Wielu dłużników myśli, że zajęcie nieruchomości to już koniec. Tak absolutnie nie jest. W wielu przypadkach dłużnikom potrzebny jest czas, aby ponownie „stanęli na nogi” i mogli spłacić długi np. do wspólnoty lub spółdzielni, lub uzyskali zabezpieczenie w postaci zawieszenie egzekucji. Jest to szczególnie widoczne w sytuacjach, gdy wierzycielami są banki (często przy kredytach w CHF) lub firmy windykacyjne (fundusze sekurytyzacyjne). W większości przypadków moje działania dają wymierny, oczekiwany przez dłużników efekt.

ODZYSKIWANIE WPŁAT Z TYTUŁU UNWW

Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego (UNWW) stanowiły kiedyś „element konieczny” umowy kredytowej w sytuacji, gdy kredyt był udzielany na co najmniej 80% wartości nieruchomości. Zawarte były w umowach kredytów walutowych i złotowych. Teraz można odzyskać te niesłusznie pobrane opłaty. Oczywiście banki niechętnie oddają je dobrowolnie, lecz z wyrokami sądów już nie dyskutują. Należy zwrócić uwagę, że najczęściej roszczenie o zwrot pierwszej z pobranych opłat (pobieranej na początku trwania umowy) uległo przedawnieniu (okres przedawnienia to 10 lat). Kolejne pobrane opłaty pozostają do odzyskania.

kredyty frankowe

Wyrok TSUE w „polskiej” sprawie frankowej C-260/18 Dziubak jednoznacznie korzystny dla kredytobiorców frankowych!

Wyrok jest zgodny z szeroko komentowaną opinią Rzecznika Generalnego TSUE w tej sprawie z maja tego roku.
Szanse na wygraną z bankiem w sądzie znacznie, znacznie wzrastają.

Sądy muszą interpretować spory „frankowe” w sposób korzystny dla kredytobiorców. Niektórzy sędziowie robią to już od dawna. Pozostali będą teraz musieli już zmienić swoje podejście.

Wbrew niektórym opiniom „zbliżonym” do sektora bankowego, wyrok TSUE będzie miał zastosowanie do sytuacji wszystkich kredytobiorców „frankowych” (konsumentów), także tych którzy zawarli umowy kredytu tzw. denominowanego w CHF (kwota kredytu w umowie w CHF). W ich przypadku nie ma opcji „odfrankowienia” kredytu i pozostaje stwierdzenie przez sąd jego nieważności. To m.in. potwierdza TSUE w tym wyroku, który był wydany akurat na tle kredytu tzw. indeksowanego (kwota kredytu w umowie w PLN), gdzie można rozważać także opcję „odfrankowienia”.

W umowie kredytu indeksowanego kwota kredytu jest wyrażona w PLN, więc jest to w zasadzie kredyt złotówkowy, jedynie powiązany z walutą obcą. Eliminacja przeliczeń walutowych prowadzić może zatem do prostego „odfrankowienia”. Jeżeli zaś uznamy, że takie proste „odfrankowienie” jest niemożliwe, to musimy stwierdzić nieważność umowy.

Przy kredycie denominowanym kwota kredytu jest wyrażona w CHF, stąd eliminacja wadliwych postanowień o przeliczeniach walutowych powoduje w umowie lukę, która prowadzi do uznania umowy za nieważną od początku (!). Zasadniczo skutkiem tego będzie konieczność zwrotu bankowi całej kwoty kredytu po odjęciu sumy zapłaconych rat. Zwykle po 10 i więcej latach spłaty kredytu nie zostanie wiele do zwrotu, a być może niektórzy będą mieli kredyt już spłacony w całości.

Pozwy obejmują albo roszczenie o zasądzenie od banków zwrotu wszystkich dotychczasowych wpłaty (stwierdzenie nieważności umowy kredytu) albo o zwrot nadpłat (uznanie niektórych zapisów umowy kredytowej za niedozwolone). Co ważne roszczenie na podstawie nieważności umowy nie przedawnia się, a opłata sądowa od pozwu wynosi tylko 1.000,- zł.

W większości spraw warto złożyć pozwy już teraz, ponieważ po wyroku TSUE ilość osób, które postanowią to zrobić, wzrośnie wykładniczo.

Więcej informacji: facebook.com/FrankiKancelariaDudkiewicz/

uchylanie wykonalności bankowych tytułów egzekucyjnych bte

Bankowy Tytuł Egzekucyjny (BTE) wystawiały banki przeciwko swoim klientom. Od pewnego czasu nie mogą już tego robić, ale wydane tytuły zachowują niestety swoją moc. Jeżeli bank prowadzi egzekucję na podstawie BTE, warto przyjrzeć się takiej sprawie, w szczególności jeżeli chodzi o kredyt walutowy. BTE należy próbować uchylić nawet w przypadku, gdy wierzytelność banku została już sprzedana.

BARTOSZ ZNOJKIEWICZ

radca prawny

O mnie

Jestem prawnikiem i praktykiem życia gospodarczego.

Ukończyłem studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowałem także ekonomię na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Ukończyłem również Podyplomowe Studium Europejskich Stosunków Finansowo-Ekonomiczno-Prawnych prowadzone przez SGH w Warszawie pod patronatem Ministerstwa Gospodarki.

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje obok pracy prawnika w kancelarii doradcy podatkowego i kancelarii radcy prawnego pełnienie funkcji w zarządach i radach nadzorczych spółek kapitałowych (w tym spółek giełdowych), a ponadto pracę na stanowisku doradcy zarządu i dyrektora ds. finansowych oraz pełnienie funkcji prokurenta i likwidatora.

Od kilkunastu lat specjalizuję się w obsłudze transakcji przeprowadzanych na rynku nieruchomości nabywanych od komorników i syndyków.

Jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (nr wpisu WA-10440).

Posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC).

Współpracuję z komornikami, doradcami restrukturyzacyjnymi (syndykami), biegłymi rzeczoznawcami, architektami, specjalistami w zakresie postępowań budowlanych.

Współpracuję także z innymi radcami prawnymi, w tym w szczególności z radcą prawnym Pawłem Dudkiewiczem, który specjalizuje się w sprawach kredytów frankowych –  facebook.com/FrankiKancelariaDudkiewicz/

Zasady współpracy

Stawki wynagrodzenia ustalane są indywidualnie.

Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, stosuję wynagrodzenie za osiągnięcie pożądanego przez klienta efektu. Związane jest to z zapłatą stosunkowo niewielkiego wynagrodzenia początkowego, ustaleniem celu do którego dążymy oraz odpowiedniego wynagrodzenia za jego osiągnięcie (success fee). Taki sposób ustalania wynagrodzenia jest preferowany przez większość moich klientów.

W przypadkach, gdy wynagrodzenia za efekt nie da się zastosować lub jego udział nie jest znaczny, ustalam z klientem wynagrodzenie podstawowe, które może zostać rozłożone na raty.

Moim wynagrodzeniem dodatkowym są zasądzone koszty zastępstwa prawnego, które egzekwuję od drugiej strony, która przegrała sprawę (mój klient nie ponosi tych kosztów, lecz zleca mi ich odebranie od drugiej strony).

Co do zasady, wszystkie spotkania wstępne są płatne w kwocie 300,- zł brutto. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług powyższe wynagrodzenie zalicza się na poczet wynagrodzenia początkowego.

formularz kontaktowy

Radca prawny
Bartosz Znojkiewicz

siedziba: ul. Bagatela 10 lok. 38, 00-585 Warszawa
biuro: ul. Żurawia 26 lok. 5, 00-515 Warszawa

tel.:
+48 (22) 115-03-27,
+48 (22) 121-07-46

e-mail:
kontakt@upadlosci-konsumenckie.waw.pl
bznojkiewicz@upadlosci-konsumenckie.waw.pl